تماس با ما – گروه صنعتی لئون فاضل

تماس با ما

  تهـران بعد از پلیـس راه جاجـرود منـطقه صنـعتی خرمدشـت شماره 331 و 333

No 333 , 331 – Khorram Dasht Industrial Area- Tehran – Iran.  

  تلفکس: 76212907-021، 76217628-021 همراه: 1592083-0912، 1853382-0912، 1143065-0912

  صندوق پستی : 355 – 18195

  www.leonfazel.ir

  info@leonfazel.ir

Telegram

 LeonFazel  کانال تلگرام گروه صنعتی لئون و فاضل “روی نوشته کلیک نمائید”

 LeonFazel اینستاگرامصفحه اینستاگرام گروه صنعتی لئون و فاضل “روی نوشته کلیک نمائید”

تماس با ما
نمی توانید کد امنیتی بالا را بخوانید؟ تازه کردن