استاندارد – گروه صنعتی لئون فاضل

استاندارد

استاندارد

leonfazel_s2

استاندارد دستگاه های ساخته شده توسط این گروه صنعتی تحت نظارت قرارداد های بازرسی شرکت های ISQI تهران و بهینه سازان اعتماد صنعت آذربایجان و تفاهم نامه استاندارد سازی گروه های طراحی و مهندسی شرکت های پویا صنعت اسپادانا و شادی صنعت پاسارگاد می باشد.