کشتی Ship – گروه صنعتی لئون فاضل

کشتی Ship

کشتی Ship

مریگراند

 

تعداد سرنشین: 12 نفر بزرگ و 16 نفر کودک و نوجوان

ارتفاع: 6متر – اوج گیری از 4 تا 8 متر قابل تنظیم

وزن تقریبی: 3 تن

فضای مورد نیاز: 4×8 متر

برق مصرفی: 12 کیلووات

فونداسیون: نیاز ندارد

کشتی گروه صنعتی لئون فاضل Ship Leon Fazel Group