موتور کودک Child Bike – گروه صنعتی لئون فاضل

موتور کودک Child Bike

موتور کودک Child Bike

مریگراند

 

کابین فایبر گلاس و شاسی آهنی

سیستم محرکه دی سی

رنگ آمیزی و آرم

باتری 12 ولت اتمی

داری یک دستگاه شارژ اتوماتیک

داری لاستیک ضربه گیر دور

موتور کودک گروه صنعتی لئون فاضل Child Bike Leon Fazel Group

موتور کودک گروه صنعتی لئون فاضل Child Bike Leon Fazel Group

موتور کودک گروه صنعتی لئون فاضل Child Bike Leon Fazel Group

موتور کودک گروه صنعتی لئون فاضل Child Bike Leon Fazel Group

موتور کودک گروه صنعتی لئون فاضل Child Bike Leon Fazel Group