ماشین برقی کودکان Child Bumper Car – گروه صنعتی لئون فاضل

ماشین برقی کودکان Child Bumper Car

ماشین برقی کودکان Child Bumper Car

مریگراند

 

ظرفیت: هر ماشین 2 نفر کودک

برای سنین 5 تا 10 سال

نیرو محرکه دی سی قابل تنظیم از 12 تا 30 ولت

موتور یک کیلووات دی سی

مساحت لازم: جهت 5 دستگاه ماشین 80 مترمربع

به همراه یک دستگاه رکتی فایر

ماشین برقی کودکان گروه صنعتی لئون فاضل Bumper Child Car Leon Fazel Group

ماشین برقی کودکان گروه صنعتی لئون فاضل Bumper Child Car Leon Fazel Group