ماشین برقی با آنتن Bumper Car Outdoor – گروه صنعتی لئون فاضل

ماشین برقی با آنتن Bumper Car Outdoor

ماشین برقی با آنتن Bumper Car Outdoor

مریگراند

 

ظرفیت: هر ماشین 2 نفر

سرعت: 8 الی 12 کیلومتر در ساعت

برق مصرفی: 4 کیلووات

مساحت لازم: جهت 5 دستگاه ماشین 120 مترمربع

دارای یک دستگاه رکتی فایر از 40 تا 65 ولت دی سی متغیر

مشخصات پیست:

نرده کشی اطراف و توری برق گیر

پوشش سقف، نور پردازی، رنگ آمیزی

کف پیست از ورق 5 میلیمتری کلاف کشی شده

عایق بندی و آهن آلات و متعلقات

ابعاد پیست بر اساس تعداد ماشین ها متغیر می باشد

ماشین برقی با آنتن گروه صنعتی لئون فاضل Bumper Car Outdoor Leon Fazel Group

ماشین برقی با آنتن گروه صنعتی لئون فاضل Bumper Car Outdoor Leon Fazel Group

ماشین برقی با آنتن گروه صنعتی لئون فاضل Bumper Car Outdoor Leon Fazel Group

ماشین برقی با آنتن گروه صنعتی لئون فاضل Bumper Car Outdoor Leon Fazel Group

ماشین برقی با آنتن گروه صنعتی لئون فاضل Bumper Car Outdoor Leon Fazel Group