قطار فانتزی Fantasy Train – گروه صنعتی لئون فاضل

قطار فانتزی Fantasy Train

قطار فانتزی Fantasy Train

مریگراند

 

تعداد سرنشین: 16 نفر

متراژ ریل: 100 متر

یک دستگاه لوکوموتیو  و  به همراه 4 دستگاه واگن

سیستم نیرو محرکه دی سی قابل تنظیم از 24 ولت تا 48 ولت

برق مصرفی تک فاز 4 کیلووات به همراه یک دستگاه رکتی فایر

قطار فانتزی گروه صنعتی لئون فاضل Fantasy Train Leon Fazel Group

قطار فانتزی گروه صنعتی لئون فاضل Fantasy Train Leon Fazel Group

قطار فانتزی و کودک گروه صنعتی لئون فاضل Classic Train Leon Fazel Group

قطار فانتزی و کودک گروه صنعتی لئون فاضل Classic Train Leon Fazel Group

قطار فانتزی و کودک گروه صنعتی لئون فاضل Classic Train Leon Fazel Group

قطار فانتزی و کودک گروه صنعتی لئون فاضل Classic Train Leon Fazel Group