قطار بزرگسال Train – گروه صنعتی لئون فاضل

قطار بزرگسال Train

قطار بزرگسال Train

مریگراند

 

تعداد سرنشین: 30 نفر

دارای یک دستگاه لوکوموتیو به همراه 5 دستگاه واگن و شاسی آهنی

متراژ ریل: 200 متر

10 کیلووات از 24 ولت تا 60 ولت

به همراه یک دستگاه رکتیفایر

قطار بزرگسال گروه صنعتی لئون فاضل Train Leon Fazel Group

قطار بزرگسال گروه صنعتی لئون فاضل Train Leon Fazel Group

قطار بزرگسال گروه صنعتی لئون فاضل Train Leon Fazel Group

قطار بزرگسال گروه صنعتی لئون فاضل Train Leon Fazel Group