جیروسینگ Gyro Swing – گروه صنعتی لئون فاضل

جیروسینگ Gyro Swing

جیروسینگ Gyro Swing

مریگراند

 

تعداد سرنشین: 6 نفر بزرگسال

ارتفاع: 6 متر

ابعاد: 6×7 مترمربع

نیروی محرکه: الکتروموتور ای سی 5/7 کیلووات

گردش دورانی: موتور دی سی متغیر 2 کیلووات

قفل صندلی ها: برقی، تمام اتوماتیک مجهز به دو کمربند ایمنی مجزا طبق دستورالعمل استاندارد ایران

تزئینات: 12 ولت دی سی با لامپ های رنگی بسیار زیبا و جدید

برق مورد نیاز: 3 فاز 25 آمپر

جیروسینگ گروه صنعتی لئون فاضل Gyro Swing Leon Fazel Group

جیروسینگ گروه صنعتی لئون فاضل Gyro Swing Leon Fazel Group

جیروسینگ گروه صنعتی لئون فاضل Gyro Swing Leon Fazel Group

جیروسینگ گروه صنعتی لئون فاضل Gyro Swing Leon Fazel Group