اسب Horse – گروه صنعتی لئون فاضل

اسب Horse

مریگراند

 

تعداد سرنشین: 4 نفر

ارتفاع: 2 متر

وزن تقریبی: 800 کیلو

فضای مورد نیاز: 6×8 متر

برق مصرفی: 7 کیلووات

فونداسیون: نیاز ندارد

اسب گروه صنعتی لئون فاضل Horse Leon Fazel Group

اسب گروه صنعتی لئون فاضل Horse Leon Fazel Group