کف گرد گردان طرح گل Happy Flower – گروه صنعتی لئون فاضل

کف گرد گردان طرح گل Happy Flower

کف گرد گردان طرح گل Happy Flower Leon Fazel Group

یوفو

تعداد سرنشین: چهار کابین- 12 نفر

ابعاد دستگاه: قطر 3.80 متر و ارتفاع 2.30 متر

تحت لیسانس گروه صنعتی لئون

کف گرد گردان طرح گل گروه صنعتی لئون Happy Flower Leon Fazel Group

کف گرد گردان طرح گل گروه صنعتی لئون فاضل Happy Flower Leon Fazel Group