ماشین طرح تانکی باتری دار Tornado – گروه صنعتی لئون فاضل

ماشین طرح تانکی باتری دار Tornado

ماشین طرح تانکی باتری دار Tornado

 ماشین طرح تانکی باتری دار

 

ابعاد دستگاه: طول 1.28 متر، عرض 1.15 متر و ارتفاع 70 سانتیمتر

وزن: 60 کیلوگرم

موتور: DC- تحت لیسانس گروه صنعتی لئون

ماشین طرح تانکی باتری دار گروه صنعتی لئون فاضل Tornado Leon Fazel Group