قطار شادی Happiness Train – گروه صنعتی لئون فاضل

قطار شادی Happiness Train

قطار شادی Happiness Train

یوفو

تعداد سرنشین: 12 نفر

ابعاد دستگاه: طول 6 متر، عرض 4 متر و ارتفاع 2.8 متر

موتور: 380 ولت

تحت لیسانس گروه صنعتی لئون

قطار شادی گروه صنعتی لئون Happiness Train Leon Fazel Group

قطار شادی کودکان گروه صنعتی لئون فاضل Happiness train Leon Fazel Group