مری گوراند 3 نفره Merry Go Round – گروه صنعتی لئون فاضل

مری گوراند 3 نفره Merry Go Round

مری گوراند سه نفره Merry Go round

یوفو

تعداد سرنشین: 3 نفر

ابعاد دستگاه: قطر 1.35متر و ارتفاع 2.4 متر

تحت لیسانس گروه صنعتی لئون

مری گوراند سه نفره گروه صنعتی لئون Merry Go round Leon Fazel Group