سالتو کودک Happy Clown – گروه صنعتی لئون فاضل

سالتو کودک Happy Clown

سالتو کودک Happy Clown

سالتو

تعداد سرنشین: 10 نفر

ابعاد دستگاه: طول 4.2 متر، عرض 3.80 متر و ارتفاع 4.2 متر

تحت لیسانس گروه صنعتی لئون

سالتو کودک گروه صنعتی لئون Happy Clown Leon Fazel Group

سالتو کودک گروه صنعتی لئون فاضل Happy Clown Leon Fazel Group