درباره ما – گروه صنعتی لئون فاضل

درباره ما

گروه صنعتی لئون فاضل

به عنوان با سـابقه ترین سازنده و تولید کننده لوازم شهربازی با سه دهه تجـربه، آمـادگی خود را جهت مشـاوره، طراحـی، ساخت و نصـب جدیدتـرین و مدرنتـرین دسـتگاه های روبـاز و سـالنی شهربازی طبق دانش و فناوری روز دنیا با مرغوب تـرین لـوازم و مطابق با اسـتانداردهای تدوین شـده از طـرف اداره محـترم اسـتاندارد ایـران اعلام می دارد.

 

از جمله این خدمات می توان به پارک ها و شهربازی های بزرگ اکثر شهرها ایران اشاره نمود:

  تهران، مشـهد مقدس و اکثر توابع استان خراسـان، اهـواز، دزفول، شـیراز، تبـریز، اصفـهان، ماکـو، کاشـان، کرمان، شوش دانیـال، اراک ، رفسـنجان، یزد، بافـق، شـوشـتر، قـم، گـرگـان، گـنبد، سرپوشیده ملاصدرا کرج و غیره.

 

  همچنین پارک ها و شهربازی های معتبر در خارج کشور نظیر:
 ارمنسـتان، کردستان عراق، داغسـتان، ابوظبی، قطـر و افغانسـتان، با محصـولات این واحد صنعتی تجـهیز و راه انـدازی گردیده اند.

 

خدمات گروه

  –  طراحی، ساخت و تولید دستگاه های شهربازی و انواع ماشین آلات صنـعتی

  –  طراحی پارک ها اعم از روباز و سر پوشیده جانمایی دسـتگاه ها در بهتـرین موقعیت پارک

  –  پیشنهاد بهترین دستگاه های ترکیبی شامل چرخشی، هدایت شخصی، تیکتی و تصویری

  –  آموزش پرسـنل بعد از نصـب دستگاه ها و تهیـه فرم های چک لیست مخصوص روزانـه و ماهانه طبق مقررات سازمان استاندارد ایران

  –  تهیه و تنظیم چک لیست های روزانه، ماهانه و سالانه جهت دستگاه ها سرمایه گذاری در صورت تایید محل

 

پشتیبانی، گارانتی و خدمات پس از فروش

photo_۲۰۱۷-۰۵-۲۷_۲۱-۲۶-۳۶
photo_۲۰۱۷-۰۵-۲۷_۲۱-۲۶-۳۶
photo_۲۰۱۷-۰۵-۲۷_۲۱-۲۶-۳۶

0912-1592083 حمید شربتدار 

صندوق پستی:   355 – 18195

 

گروه صنعتي لئون