گروه صنعتی لئون فاضل – سازنده و تولید کننده دستگاه های لونا پارکی

گروه صنعتی لئون

به عنوان با سـابقه ترین سازنده و تولید کننده لوازم شهربازی با سه دهه تجـربه، آمـادگی خود را جهت مشـاوره، طراحـی، ساخت و نصـب جدیدتـرین و مدرنتـرین دسـتگاه های روبـاز و سـالنی شهربازی طبق دانش و فناوری روز دنیا با مرغوبتـرین لـوازم و مطابق با اسـتانداردهای تدوین شـده از طـرف اداره محـترم اسـتاندارد ایـران اعلام می دارد. از جـمله این خـدمات می تـوان به پارک ها و شهـربازی های بزرگ اکـثر شـهرهای ایران اشاره نمود: تهران، مشـهد مقدس و اکثر توابع استان خراسـان، اهـواز، دزفول، شـیراز، تبـریز، اصفـهان، ماکـو، کاشـان، کرمان، شوش دانیـال، اراک ، رفسـنجان، یزد، بافـق، شـوشـتر، قـم، گـرگـان، گـنبد، سرپوشیده ملاصدرا کرج و… همچنین پارک ها و شهربازی های معتبر در خارج کشور نظیر: ارمنسـتان، کردستان عراق، داغسـتان، ابوظبی، قطـر و افغانسـتان، با محصـولات این واحد صنعتی تجـهیز و راه انـدازی گردیده اند.